Telefon   (0 - 24) 262 01-31

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czy byłym wychowankom placówek opiekuńczych przysługuje ustawowe wsparcie finansowe?

Proces usamodzielniania się byłych wychowanków placówek opiekuńczych to dla nich bardzo trudny okres. Większość z nich nie ukończyła jeszcze szkoły i nie jest w stanie podjąć pracy zarobkowej. Pozbawieni środków do życia i dotychczasowej opieki, zmuszeni są powrócić do patologicznych środowisk albo pozostać w domu dziecka, ale i tam często brakuje już dla nich miejsca. Aby ułatwić byłym wychowankom start w samodzielne życie, mogą oni liczyć na pomoc finansową ze strony państwa.

Ile pieniędzy może otrzymać osoba usamodzielniana?

Pomoc finansowa obejmuje takie obszary, jak:

  • kontynuacja nauki – to świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 566 zł miesięcznie do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia przez świadczeniobiorcę 25. roku życia;
  • zagospodarowanie – wypłacana jednorazowo w wysokości nie niższej niż 1 695 zł lub 3 390 zł w przypadku osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • usamodzielnienie – jest jednorazową wypłatą pieniężną, której wysokość zależy od długości czasu, w jakim osoba usamodzielniająca przebywała w pieczy zastępczej i waha się w przedziale od 1 865 zł do 7 458 zł.

świnka skarbonka

Inne formy pomocy

Niezwykle ważną misję społeczną pełnią fundacje wspierające byłych wychowanków domów dziecka. Instytucje te nie tylko wspierają młodzież finansowo, ale realnie wpływają na ich przyszłe życie dzięki zakupowi mieszkania lub remontowi mieszkania socjalnego. Pomoc rządowa po wyjściu z domu dziecka lub innej formy pieczy zastępczej może co prawda obejmować uzyskanie mieszkania socjalnego w danej gminie, ale nie jest ona gwarantowana ustawowo, dlatego korzysta z niej jedynie wybrany odsetek osób usamodzielnianych.